fbpx
i

Informe de variació d' Estoc

L'Informen de variació d'Stock es realitza a partir de la diferència d'inventaris, les entrades de mercaderia (compres i traspassos) i les sortides (vendes, minves i traspassos) ha de calcular l'estoc teòric de cada producte en magatzem, en enfrontar-lo amb l'estoc real, ens mostra les diferències d'estocs (malbaratament) i el valor d'aquesta diferència.

i

Informe de variació d' Estoc

L' informe de variació d' estoc mostra la desviació entre l' estoc real i l' estoc teòric.

És a dir, quin és l'estoc realment inventariat al final d'un període (inventari final) i quin seria l'estoc que hauria de quedar de cada producte en funció de les vendes realitzades fins aquell moment des d'un punt de partida (inventari inicial).

Informe de variació d' Estoc