fbpx

RAPPORT OM VERKLIG KOSTNAD

Faktisk kostnadsrapport är en rapport som varje restaurangchef ska ha på sitt skrivbord den 1: a varje månad. Den anger periodens faktiska förbrukning, inklusive det avfall som kunde ha genererats. Förutom den totala produktkostnaden kommer den att visa procentsatsen för varje kategorinivå och till och med produktnivå.

Denna rapport, när den innehåller allmänna kostnader och personalkostnader, visar ett fullständigt inkomstgenererande konto.

costereal casella Gstock
vermas 1 2 Gstock vermas 2 1 Gstock
vermas 1 2 Gstock vermas 2 1 Gstock
vermas 1 2 Gstock vermas 2 1 Gstock
vermas 1 2 Gstock vermas 2 1 Gstock
vermas 1 2 Gstock vermas 2 1 Gstock

RAPPORT OM VERKLIG KOSTNAD

Rapporten Verklig kostnad eller förbrukning representerar allt det råmaterial som har lämnat vårt lager under en period avgränsad av två lager, en initial och en slutlig.

Kort sagt, denna förbrukning är verklig eftersom den innehåller allt råmaterial som antingen redan fanns i vår ceco (initialt lager) eller har gått in under perioden på grund av inköp eller överföringar.

Det är viktigt att notera att avgångarna är de som orsakas av någon anledning som gör att råmaterial lämnar våra lager: försäljning, inbjudningar, personalförbrukning, förluster, stölder, överföringar etc., det är inte syftet med denna rapport att avslöja orsakerna till avgång, det beräknar bara den totala råvaran som konsumeras.