PLANES GSTOCK

Programari de control d' Estoc

Tria el pla i administra el teu negoci,

Gstock és un programa per portar estoc, gestió i control per a restaurants i hotels que permet gestionar de forma senzilla vendes i estoc, el teu inventari en temps real,

Estalvia fins al 5% en el cost de matèries primeres del teu restaurant

Gstock ZERO

43,90€/mes*

Control de compres

Amb aquesta llicència podràs gestionar les teves compres, amb els mòduls de comandes, albarans i factures.

N

App mòbil IOS i Android

N

Comandes

N

Albaranes

N

Factures

Gstock ONE

65,90€/mes*

Control de compres, escandalls, inventaris i anàlisi real de consums.

Amb aquesta llicència a més de controlar les teves compres, podràs fer inventaris, escandalons i informe de consums reals.

N

App mòbil IOS i Android

N

Comandes

N

Albaranes

N

Traspassos

N

Factures

N

Escandalons

N

Inventaris

N

Anàlisi de consums reals

Gstock PREMIUM

98,90€/mes*

Control de compres, escandalons, inventaris i anàlisi real de consums, anàlisi teòrica i vinculació al teu TPV

La nostra solució completa, amb aquesta solució podràs tenir tot l'anterior i a més la vinculació amb TPV i multitud d'informes d'anàlisi teòrica.

N

App mòbil IOS i Android

N

Comandes

N

Albaranes

N

Traspassos

N

Factures

N

Escandalons

N

Inventaris

N

Anàlisi de consums reals

N

Anàlisi de consums teòrics

N

Comparatiu real vs. teòric

N

Informe de variació d' existències

N

Integració amb el teu TPV

* Impostos no inclosos

Resum de funcionalitats Gstock 

Enginyeria de Menús

Ingredients

N
Base de Dades d' Ingredients
N
Traçabilitat d' al·lèrgens des d'ingredient a Recepta
N
Vinculació d' Ingredient a diversos proveïdors
N
Integració de compres, receptes, menús, estoc i vendes
N
Gestió de preus de compra lliures o bloquejats
N
Gestió multi centre, multi ensenya
N
Gestió de preus de compra lliures o bloquejats
N
Accés Api a base de dades d' ingredients

Receptes

N
Creació de receptes molt intuïtiu
N
Creació de sub-receptes
N
Càlcul de preu de venda idoni segons cost objectiu
N
Alerta de canvis de cost de recepta
N
Informe de marges diari (Cost Teòric)
N
Informe dinàmic d' Al·lèrgens
N
Opció d' afegir Al·lèrgens personalitzats
N
Impressió de codis de Barres (EAN) per a emmagatzematge
N
Gestió de codis EAN o SKU
N
Entrenament del personal a Academy Gstock
N
Impressió de quadern de receptes
N
Link a QR per ampliar informació
N
Accés Api a base de dades de receptes i costos

Analitzador de costos teòrics de vendes

N
Informe anàlisi vendes populars vs. rendibles
N
Informe vinculacions plu's - receptes
N
Informe dinàmic d' al·lèrgens des de tablet o PDF
N
Anàlisi de rendibilitats de menús-packs (cost teòric)
N
Anàlisi de rendibilitats de vendes carta (Cost teòric)

Gestió d' Inventaris amb Gstock

N
Baixa d'Estoc d'ingredients i semi elaborats des de TPV
N
Gestió d' ubicacions per centre
N
Registre de Traspassos entre centres
N
Inventari per Scanner EAN & SKU des de smartphone App
N
Opció gestió centralitzada inventaris per a cadenes
N
Alarma d' ingredients sota mínims, proposta de comanda automàtica
N
Estoc teòric en temps real
N
Opcions d' ordre en llistats d' inventari
N
Inventari de Sub Receptes
N
Connexió bluetooth / Wifi amb Balances
N
Gestió multi centre i ensenyes
N
Comparador d' evolució històrica d' inventaris
N
Registre de minves
N
App mòbil Ios &Android per a inventaris
N
Impressió d' etiquetes EAN per a inventaris
N
Llistat multi - centre d'inventaris agrupats. Comparació

Gestió de procediments amb Gstock

N
Actualització automàtica de preus de compra (preus lliures)
N
Seguiment de consums reals per centre, també multi - centre
N
Auto comanda de productes sota Estoc mínim
N
Límits de comandes a proveïdor per pes, euros o quantitats
N
Gestió multi - centre i multi - ensenya
N
Eina de canvi de tarifes actuals i futures (preus bloquejats)
N
Integració amb proveïdors: FTP, API, EDI, etc.
N
Plantilles de llistes de compres per centre o centralitzades
N
Gestor de dies de repartiment per proveïdor / centre
N
Gestor de comandes internes a cuina o magatzem central des de Smartphone
N
Interlocutòria configuració de fitxer de comanda a proveïdor
N
Eina de comandes per subhasta inversa: selecció de millor preu
N
Eina d' arrodoniments de nombres per proveïdor
N
Exportació a comptabilitat d' albarans, factures, inventaris i traspassos

Analítiques amb Gstock

N
Integració amb TPV
N
Revisió diària de marges i costos
N
Informes per rang de dates
N
Comparador entre consums teòrics i reals (variació d'Stock)
N
Informe de vendes multi centre en temps real
N
Seguiment de vinculació entre PLUS' s i receptes
N
Informe de plats populars vs rentables potent i intuïtiu
N
Identifica plats rendibles vs. populars
N
Comparador de vendes, compres, consums i Ràtio A&B multi - centre
N
Exportació de dades universal

Producció amb Gstock

N
Mise en Place: planificador de produccions
N
Comandes suggerits de productes sota estoc mínim
N
Gestor de comandes internes amb albarans i factures digitals
N
Agenda produccions futures
N
Gestió de l' estoc de producte en brut vs semielaborats
N
Gestor multi centre i ensenya
N
Gestor d' estoc necessari i disponible per producció
N
Agregador de comandes internes per a picking a la cuina central

#gstockers

Increïble solució digital per facilitar la gestió dels equips que ens ajuda a disposar d'un major control! Bàsic per a una correcta estandardització i per a un creixement ordenat!

En definitiva, ens haureu ajudat a professionalitzar gran part del negoci. Gràcies!

Gonzalo Iceta

Founder, Healthy Poke

Gràcies a Gstock tinc les receptes organitzades i amb el control del cost actualitzat al dia. Conec la rendibilitat dels plats cada dia.

Fernando Ruiz Jiménez

Xef & CEO, GRUP LA FARSA

Un plaer treballar amb G-Stock i poder comptar amb eines que ens facin seguir millorant dia a dia, apostant a promoure la nostra gastronomia per tot el món!

César figari

GM & Founder, grup quispe

"Ja no tinc que esperar setmanes a que la gestoria m'informi dels resultats del mes passat, Gstock me les entrega asseguda i prenc les decisions molt abans"

RAMÓN DÉU

XEF & PROPIETARI, EL MESÓ DE FUENCARRAL

Gstock està integrat amb