fbpx
Avís legal-condicions generals d'ús

 1. Titularitat del web

El lloc web www.g-stock.es (en endavant "el portal") és propietat de la web d'empresa G-Stock App S. L (en endavant "web G-estoc App") amb domicili social a primer 5 Valportillo, Oficina 2 ª 3, Tom de B82519061 Registre Mercantil de Madrid C.I. F N º: 14.8921, foli 183 , inscripció 5 amb full M-247800

 1. Accés a la pàgina web

L'accés i ús d'aquest lloc web implica l'acceptació de l'usuari d'aquestes condicions generals d'ús per tant, si l'usuari no està d'acord amb el mateix els ha d'abstenir d'accedir a la web.

 1. Descàrrec de responsabilitat:
 2. Exoneració de responsabilitat pel contingut de la pàgina:

G-estoc Web APP no garanteix l'actualitat, exactitud i integritat o qualitat de la informació proporcionada. G-estoc Web App no serà responsable de qualsevol material o immaterials danys derivats de la utilització de la web i/o la utilització o no utilització de la informació facilitada a la pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix o utilitzant-lo. G-estoc Web App es reserva expressament el dret de modificar, complementar o suprimir les publicacions de manera temporal o definitiva.

G-estoc Web App té cap obligació de control, l'ús que fa l'usuari de la web, els serveis i els continguts. G-estoc Web App exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels continguts per l'usuari.

G-estoc Web App pot, quan ho considera oportú, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el web, en els serveis o els continguts sense que això de lloc ni dret a cap reclamació o indemnització, o implica Reconeixement de la responsabilitat.

 1. Exclusió de responsabilitat pels continguts proporcionats pels usuaris

Si qualsevol dels arxius, continguts, informació, publicitat i opinions, conceptes allotjats en la pàgina web d'imatges eren contraris a la llei, moral, la bona fe i ordre públic o contenir qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar és Procedir a retirar-se.

G-estoc web App no és responsable del contingut, arxius, informació, publicitat, opinions, conceptes i imatges que no depenguin del lloc Web, ni són gestionats per web G-Stock App.

G-estoc Web App no assumirà cap responsabilitat, directa o indirectament, derivades del mal ús de la web o dels seus continguts per l'usuari, assumint en tot cas, sota la seva responsabilitat exclusiva, les conseqüències, danys o accions que podrien Deriven el seu accés o ús del lloc web o el contingut allotjat, així com la seva reproducció o comunicació.

 1. Exclusió de responsabilitat pel funcionament del lloc web:

G-estoc Web APP proporciona els seus serveis i continguts contínuament utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per fer tal un benefici satisfactòriament. No obstant això, G-estoc Web APP no garanteix la disponibilitat del lloc Web.

G-estoc Web App exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web. En qualsevol cas, web G-Stock App durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els serveis en cas de fallida tècnica.

G-estoc Web App no pot controlar, l'absència de virus o elements en els continguts, que poden provocar alteracions en el programari o maquinari dels usuaris que visiten el lloc Web, així que no respondrà dels danys de qualsevol naturalesa que es puguin Derivar-los.

 1. Descàrrec de responsabilitat dels continguts allotjats en les pàgines accessibles des del lloc web

G-estoc Web App no es fa responsable de qualsevol dels continguts, arxius, informació, publicitat, opinions, conceptes i imatges que són emesos, publicats o distribuïts directament i indirectament a través de qualsevol web interconnectada accedir a través del lloc web a través d'enllaços o qualsevol dels serveis que estiguin connectats o relacionats amb aquest lloc web interconnectat.

De la mateixa manera, web G-estoc App exclou la responsabilitat pels serveis, mercaderies o productes que poden ser adquirits o contractats a tercers mitjançant l'accés a la web de G-estoc web App, especialment en casos on tramitar la compra o El reclutament és fet directament al lloc web del tercer partit i fins i tot si hi ha plaques o un "marc" amb els elements gràfics del lloc web (marca).

Llevat que G-estoc Web APP ha autoritzat previ a i expressament, no serà capaç d'inserir un enllaç, hiperenllaç, elaboració o similar enllaç en la direcció de la web.

 1. Obligacions de l'usuari

L'usuari està obligat a fer un ús raonable del web i els seus continguts, segons les possibilitats i finalitats per als quals s'ha concebut. En particular, l'usuari es compromet a fer un ús diligent, adequat i lícit de la web, així com els continguts i serveis, d'acord amb: (i) la legislació aplicable en qualsevol moment; (ii) generalment acceptat moral i els bons costums, l'ordre públic (iii) (iv) les disposicions de les presents condicions generals d'ús.

L'usuari s'obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita. Està estrictament prohibit i, per tant, les seves conseqüències serà responsabilitat exclusiva de l'usuari, l'accés o ús del web i el seu contingut amb finalitats il·legals o no autoritzats. En particular, a través d'un títol merament enunciatiu i no limitador, van abstenir-se de:

(a) utilitzar el lloc web d'una manera, amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i bons costums generalment acceptats o l'ordre públic.

(b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar qualsevol aspecte de la pàgina web.

(c) realitzar qualsevol acte que pot ser considerat una violació de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a G-estoc web App o a tercers.

(d) utilització de la informació de qualsevol classe obtinguda mitjançant el lloc web per enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de vendes directes o qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb Independència de la seva finalitat, així com a comercialitzar o divulgar en qualsevol manera aquesta informació.

(e) no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en l'ús del lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis del web.

G-estoc Web App no assumirà cap responsabilitat, directa o indirectament, derivades del mal ús de la web o dels seus continguts per l'usuari, assumint en tot cas, sota la seva responsabilitat exclusiva, les conseqüències, danys o accions que podrien Deriven el seu accés o ús del lloc web o el contingut allotjat, així com la seva reproducció o comunicació.

G-estoc web App es reserva el dret de cancel·lar o restringir, accedir al lloc Web per a determinats usuaris, en cas d'observar qualsevol conductes que en el judici de web G-estoc App contràries a aquestes condicions generals d'ús, la llei, les normes Establerts per G-estoc web app o els seus col·laboradors o pot molestar el bon rendiment, imatge, credibilitat i prestigi de G-estoc web app o els seus col·laboradors.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

G-estoc Web App com a autor del treball col·lectiu en què consisteix el lloc Web, és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els mateixos...

És prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, modificació i, en general, qualsevol acte d'explotació de tots o part dels continguts (imatges, textos, disseny, índexs, formularis, etc.) que integren la pàgina Web, així Així com les bases de dades i el programari necessari per a la visualització o el funcionament del mateix que no compta amb l'exprés i previ autorització web G-Stock App. L'usuari no poden, en qualsevol cas, explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o en part, de qualsevol dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formularis, etc.) que conformen el lloc Web sense la prèvia autorització per escrit de G-estoc Web App.

Tots els continguts, sense exclusió i en un no-limitació de manera, que formen part d'aquest lloc web, és a dir, informacions, articles, dades, textos, logotips, icones, imatges, disseny i imatge de la web (aspecte extern o "look and feel"), arxius de vídeo, arxius d'àudio, bases de dades, aplicacions informàtiques, són propietat de web G-Stock App o és explotada sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquestes estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial existent.

Tots G-estoc web que app marques i logotips referit al lloc web són marques comercials o marques registrades de la web G-Stock App.

 1.  Protecció de dades

G-estoc Web App, d'acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades personals que l'usuari faciliti a través del lloc Web. G-estoc Web App tractarà les seves dades personals com conjunt endavant en la seva política de privacitat i galeta.

 1. Canvis i modificacions de les condicions generals d'ús i la web

G-estoc Web App es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment les presents condicions generals d'ús per raons legals, per raons tècniques o per canvis en la prestació del servei o en l'accés a continguts o el lloc Web, així com Feu els canvis que es puguin derivar dels codis de conducta que siguin aplicables o, si escau, per les decisions estratègiques corporatives Notificándoselo usuaris a través del web.

A més, G-estoc web App pot canviar, suspendre o suprimir qualsevol aspecte de la web, com l'accés a determinades funcions, bases de dades o continguts del lloc web, quan o cregui convenient i sense previ avís. G-estoc Web App també pot restringir l'accés a tots o algunes parts del lloc, Notificándoselo els usuaris a través del lloc Web.

G-estoc Web App queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de les actuacions descrites en aquesta clàusula, sempre que es publica de les modificacions a la pàgina web.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

L'ús del lloc web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida en relació amb el seu ús estaran subjectes a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals espanyols i tribunals.