Informes Gstock

Informes detallats de compres, variació de preus, diferències d' estocs. Coneix el Cost Real i el Cost Teòric del teu negoci, amb una immediatesa desconeguda fins ara.

Gstock és el programari de gestió compres per a restaurants i hotels més completa del mercat.

INFORME DE COST REAL

L'informe que tot gerent de restaurant hauria de tenir sobre la seva taula el dia 1 de cada mes. Indica el consum real del període, incloent el malbaratament que s' hagués pogut generar. A més del cost de producte global, mostrarà el percentatge per a cada nivell de categoria i fins i tot de producte.

INFORME DE COST TEÒRIC

És el cost que hauríem d' haver obtingut durant el període, el cost s' ha de calcular a partir dels preus de compra actualitzats i dels escandalons. Es considera que és teòric perquè es pressuposa que els escandalons se segueixen de manera precisa.

i

INFORME DE VARIACIÓ D' ESTOC

Aquest informe a partir de la diferència d'inventaris, les entrades de mercaderia (compres i traspassos) i les sortides (vendes, minves i traspassos) ha de calcular l'estoc teòric de cada producte en magatzem, en enfrontar-lo amb l'estoc real, ens mostra les diferències d'estocs (malbaratament) i el valor d'aquesta diferència. 

Una sola plataforma per gestionar les compres, consums i control d'estoc per a restaurants i hotels

Controla les teves compres amb Gstock