fbpx

INFORME DE COST REAL

Informe de cost real és un informe que tot gerent de restaurant hauria de tenir sobre la seva taula el dia 1 de cada mes. Indica el consum real del període, incloent el malbaratament que s' hagués pogut generar. A més del cost de producte global, mostrarà el percentatge per a cada nivell de categoria i fins i tot de producte.

Aquest informe en incorporar les despeses generals i de personal mostra un compte d' explotació completa.

costereal casella Gstock
vermes 1 2 Gstock vermes 2 1 Gstock
vermes 1 2 Gstock vermes 2 1 Gstock
vermes 1 2 Gstock vermes 2 1 Gstock
vermes 1 2 Gstock vermes 2 1 Gstock
vermes 1 2 Gstock vermes 2 1 Gstock

INFORME DE COST REAL

L' informe de Cost o consum Real representa tota aquella matèria primera que ha sortit del nostre magatzem en un període delimitat per dos inventaris, un d' inicial i un altre de final.

En resum aquest consum és real perquè comprèn tota la matèria primera que, o bé ja estava en el nostre zeb (inventari inicial), o bé ha entrat durant el període a causa de compres o traspassos.

És important destacar que les sortides són les provocades per qualsevol motiu que faci sortir dels nostres magatzems matèria primera: vendes, invitacions, consums de personal, minves, robatoris, traspassos, etc, no és l'objectiu d'aquest informe revelar els motius de sortida, només calcula el total de matèria primera consumida.